szaplonczai
Szaplonczay Manó dr.
(Csetfalva, 1856. okt. 11. - Kaposvár, 1916. szept. 3.

Somogy vármegye tisztifőorvosa, Fonyód-Bélatelep alapítója


Szaplonczay Manó aláírása

Szaplonczay Manó orvosdoktor, kir. tanácsos, Somogyvármegye tiszti főorvosa,
az országos közegészségügyi tanács tagja; orvosdoktori oklevelét 1882-ben Budapesten szerezte.

Munkái:

1. Főorvosi jelentés az 1898. évben Somogy vármegye területén észlelt egészségügyi viszonyokról. Kaposvár, 1899.
2
. Főorvosi jelentés... 1899. évben. U. ott, 1900.
3.
Másodrendű bábaképzés Somogymegyében. Kézirat gyanánt. Bpest, 1900.
4. A somogyi Balaton part községei mint nyaraló és fürdőhelyek. Kaposvár, 1896.
5
. A közegészségügyi közigazgatásról...
6
. A Balaton bozót mellett fekvő községek egészségügyi viszonyairól, különös tekintettel a maláriára...
7
. Kaposvár város ivóvíz kérdése...
8. Gyermekvédelmünk és a Balaton szerepe a gyermekvédelemben. Kaposvár, 1906.
9. A tuberkolozis Ellen Védekező Somogyvármegyei Egyesület évi jelentése az 1912. évről. - Kaposvár : Somogyvármegye ny., 1913.
10.
A tuberkolozis Ellen Védekező Somogyvármegyei Egyesület évi jelentése az 1913. évről. - Kaposvár : Somogyvármegye ny., 1914.
11.
Az 1831. évi kolerajárvány és az ellene való védekezés Somogygvármegyében. - Kaposvár : Szalai ny., 1911.

Írásai

1. A Balaton. = Somogy vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. szerk Csánki Dezső. 1914.
2. Közegészségügyi viszonyok. =
Somogy vármegye.
Magyarország vármegyéi és városai. szerk Csánki Dezső. 1914.

Művei, írásai Fonyódról

- Fonyód. = A somogyi Balaton-part községei mint nyaraló és fürdőhelyek / Szaplonczay Manó. - Kaposvár, 1896. Röthler ny. p. 18-25.
-
Balaton-Fonyód. = A Balaton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása a Balatoni Szövetség támogatásával / Szaplonczay Manó. - Kaposvár, 1907. p. 53-66.
- Fonyód Balatonfürdő / [Szaplonczay Manó]. -
Kiadja a Szépítési Egyesület. Ára 40 fillér. 11 fényképfelvétellel és 1 alaprajzzal. - Fonyód, 1907.
- Balaton-Fonyódról / írja Szaplonczay Manó dr. =
Somogyvármegye. 1905.
- Fonyód / Szaplonczay Manó. = Balaton. 1908.
- Fonyód / Szaplonczay Manó. = Balaton. 1914.

Róla szóló irodalom

- Szaplonczay Manó dr. - 1916 - gyászjelentés is
- Nekrológok
a Somogyi Hírlap és a Somogyvármegye korabeli számaiban - 1916.
-
Szerdán avatták fel Fonyódon a Szaplonczay-emlékművet - 1934 - emlékmű-avatás meghívója is
- Szaplonczai Szaplonczay Manó dr., Somogy vármegye egykori tiszti főorvosának emléke. = Balaton. 1934. Az emlékoszlop avatásán elhangzott beszéd teljes szövege.
- Matolcsy Gusztáv: Dr. Szaplonczay Manó élete és munkássága.

- Szaplonczay Manó könyveinek borítói
-
Szaplonczay Manó emlékek Fonyódon - emléktábla, sír
-
Szaplonczay Manó sírja - Somogy Megyei Temetkezési Kft. honlapján