szaploncai
Szaplonczay Manó
élete és munkássága írásai
és
egyéb dokumentumok tükrében

 

 sajtó alá rendezte
Varga István

 

Tartalom

 

01 - Matolcsy Gusztáv: Dr. Szaplonczay Manó : „A Balaton nagy rajongója, Bélatelep alapítója emlékének”

02 - A Szaplonczay család leszármazása – Turul, 1901

03 - Szaplonczay Manó írásai a Balatonról és az egészségügyről

- A Balaton. = Somogy vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. szerk Csánki Dezső. 1914.
- Közegészségügyi viszonyok. = Somogy vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. szerk Csánki Dezső. 1914.

04 - Szaplonczay Manó írásai Fonyódról

- Fonyód. = A somogyi Balaton-part községei, mint nyaraló és fürdőhelyek. - Kaposvár, 1896. Röthler ny. p. 18-25.
- Balaton-Fonyódról. = Somogyvármegye. 1905. június 21., 22., 24.
- Balaton-Fonyód. = A Balaton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása a Balatoni Szövetség támogatásával. - Kaposvár, 1907. p. 53-66.
- Fonyód Balatonfürdő. - Kiadja a Szépítési Egyesület. Ára 40 fillér. 11 fényképfelvétellel és 1 alaprajzzal. - Fonyód, 1907.
- Fonyód. = Balaton 1908. VI. 1. p. 14-16

05 - Szaplonczay Manóról szóló irodalom

- Balaton. 1916. szept. Szaplonczay Manó dr. - gyászjelentés is
- Somogyi Hírlap, 1916. szeptember 5. 2-3. Szaplonczay Manó dr.

- Somogyvármegye, 1916. szeptember 5. p. 3-4. Szaplonczay Manó dr.

- Somogyi Hírlap, 1916. szeptember 8. p. 2-3. Szaplonczay Manó dr. megyei főorvos érdemei. Tallián Andor beszéde

06 - Szaplonczay Manó emlékoszlopa Fonyódon

- Szerdán avatták fel a Szaplnczay emlékművet. - Új Somogy. 1934.aug.17. 1-2.p. - emlékmű-avatás meghívója is.

- Szaplonczai Szaplonczay Manó dr., Somogy vármegye egykori tiszti főorvosának emléke. = Balaton. 1934.okt. p. 75-76. Az emlékoszlop avatásán elhangzott beszéd teljes szövege.

07 – Egyéb írások Szaplonczayról