Fonyódi Elektronikus Könyvtár >>>

Varga István
Adalékok
a zsidóság fonyódi történetéhez

 

Veszprém, Agenda Natura, 2005.
361 oldal, képek, táblázatok.

ára 1.800 Ft

megvásárolható a fonyódi könyvtárban
Fonyód, Szent István u. 29. - 85/560-033
megrendelhető a szerzőnél
(utánvéttel, 1.500 Ft + postaköltség)
Varga István

 


Somogyi Hírlap - 2005. október 24. Döbbenetes zsidósorsok

Ismertetés a kaposvári könyvtár honlapján
A fonyódi könyvtárigazgató nem arra vállalkozott legújabb könyvében, hogy átfogó képet rajzoljon a helyi zsidóság múltjáról: valóban csak adalékokat nyújt, de ezeket a résztémákat pontosan, alaposan járja körül. És ezzel a kissé mozaikszerű tárgyalásmóddal értékes művelődés-, politika- és gazdaságtörténetet is ír. A 19. és a 20. század históriája fonyódi zsidó családok sorsában tükröződik: s nemcsak a fehérterror és a holokauszt eseményeiről kapunk közelképet, hanem például a balatoni halászatról is. A könyvészeti és levéltári források sokaságát felhasználó, bőven jegyzetelt, számos archív fotót is közlő munka tudományos igénnyel készült, de bárki haszonnal forgathatja, aki egy balatoni kisváros polgárainak történetén keresztül akar felfedezőútra indulni az együtt élő zsidók és magyarok múltjában.

 A könyvből már csak néhány példány van. A tervek között szerepel - ha igény mutatkozik rá - egy második, bővített kiadás megjelentetése. 

A kutatási téma anyagát folyamatosan bővítjük, ahogyan újabb kutatási anyagok kerülnek látókörünkbe.
Több tucatnyi új lábjegyzet került már bedolgozásra, korábbi anyagrészek kerültek bővítésre, átdolgozásra.
Az alábbi tartalomjegyzékben kiemelten szedtük a bővített tartalmat.

A 2005-ben megjelent könyv

T a r t a l o m

Bevezetés

1. Bekk Salamon és fia téli halászata – 1843-1846
A fonyódi halászat kezdetei a 18. század végén
Szerződés

Az uradalom tanúinak kihallgatása – 1846
Bekk Salamon és fia halászati haszonbérlők tanúinak kihallgatása – 1846
Kollár Pálnak és Dobosy Ignácznak a haszonbérlők javára tett írásos nyilatkozata - 1846

2. Wodianer Rudolf földbirtokos 

3. Basch család

 4. Rosenberger-család
Rosenberger Mihály halászbérlő
A két Rosenberger ingatlanszerzeményei

 5. Tószegi-Freund család
Freund Ferenc és a Badacsonyi Bazaltbánya Rt.; Pusztaberényi, fonyódi birtok

 6. A „fehérterror” fonyódi eseményei
Sajtóper

Melléklet:
1. Jelentés dr. Tószeghy Albert és társai erőszakos halálának megvizsgálása tárgyában
kiküldött vegyes bizottság által kihallgatottak vallomásáról.
A kaposvári népügyészségtől 1946.NÜ.166/15.szám. Jegyzőkönyv
2. tótprónai és blatniczai Prónay Pál alezredes naplójegyzetei az 1918-1921. évi forradalom-kommün és ellenforradalom idejéből.
3. Sükösd: A kívülálló. Fonyód.
4. Huszka Jenőné Arányi Mária: Szellő szárnyán… Huszka Jenő életének regénye című könyvében Tószeghyék
5. Fehérterror : Cikkek az eseményekről
6. A Bogyay testvérek kontra özv. Sulyok Ignácné peres ügye
7. Tószeghy Albert és Gráner Albert kivégzése – OSZK Kézirattár.

7. A Sonnenschein család
A család
„Valahol túl, meseországban...” : A Sonnenschein család tagjainak Amerikába vándorlása
Sonnenschein Lipót az első világháborúban

 8. Sonnenschein Lipót és a község peres ügye
A Sonnenschein Lipót által aláírt kötelezvény
Barkóczy Klopsch Béla levele, amelynek mellékleteként csatolta nyilatkozatát:
Barkóczy-Klopsch Béla nyilatkozata
Felső Vass Lajos jegyzőkönyvbe vett nyilatkozata
Sonnenschein Lipót      nyilatkozata
A lefolyt per ítélete

 9. Sonnenschein Gizella visszaemlékezése

 10. Amiről az izraelita anyakönyvek mesélnek

 11. Hoffmann Henrik fonyódi képeslapjai

 12. dr. Wolf Ferenc fonyódi tragédiája

 13. Fekete Gyula kaposvári ügyvéd, fonyódi nyaralótulajdonos

14. A Vészkorszak fonyódi eseményei

15. Sonnenschein Magdolna visszaemlékezése

 Jegyzetek

Irodalom